למה נשים לא מרוויחות?

נשים עדיין מופלות בשוק העבודה, סובלות מפערי שכר ומחוסר שוויון בהזדמנויות | צלם: shutterstock
נשים עדיין מופלות בשוק העבודה, סובלות מפערי שכר ומחוסר שוויון בהזדמנויות | צלם: shutterstock

מדוע מרבית הנשים נמצאות בעמדת פתיחה נמוכה משל הגברים, למה יש פערי שכר ומדוע רוב המנהלים הבכירים הם גברים? וגם: טיפים להתנהלות פיננסית נכונה

88 שיתופים | 132 צפיות

לקראת יום האישה יצאתי למסע בעקבות הכסף. כן, המילה הזאת, הכמעט גסה, שאנחנו לא אוהבות לומר ולרוב גם לא מרגישות נוח לבקש בתמורה לעבודתנו. בין בית הלל לבית שמאי מתגלה תמונה של מציאות מורכבת ושל הדרת נשים עוד מקדמת דנא. הסיפור המקראי של בנות צלפחד הוא על מאבקן של חמש בנות שאביהן נפטר לרשת את נחלתו, מכיוון שלפי חוקי הירושה בנות אינן יורשות את אביהן. הן מבקשות ממשה רבנו להתיר להן את הנחלה, ובכך קובעות תקדים הלכתי. הסיפור הזה מוכיח שהמאבק של נשים לשוויון כלכלי הוא בן אלפי שנים. אף על פי שהתקדמנו מאז, התמונה היא שנשים עדיין מופלות בשוק העבודה, סובלות מפערי שכר ומחוסר שוויון בהזדמנויות. במקביל עולים לא מעט קולות שגורסים אחרת, שהנה יש ייצוג של נשים

עוד בהורים וילדים:

מה מותר ומה אסור בהריון?

למה התינוק בוכה?

בעמדות בכירות, לראיה בראש שני בנקים גדולים עומדות נשים, לראשונה יש חשבת אוצר במשרד האוצר, ויש עוד דוגמאות.
אבל הממצאים לא משאירים מקום לספק: רוב הנשים נמצאות בעמדת פתיחה נמוכה מזו של הגברים, והמיעוט שנמצא בעמדות בכירות וניפץ את תקרת הזכוכית אינו מעיד על הכלל. בעובדה שאנחנו מסמנות את פלונית ואלמונית טמונה הבעיה, גברים בעמדות בכירות מן הסתם אין צורך לספור – הם רבים. מתי נדע שהגענו ליעד? כשנתייחס בשוויון נפש לייצוג נשים בעמדות בכירות, כשנשים יתפרנסו בכבוד, כשאימהות לא תהיה מכשול לתעסוקה, כששכר הנשים יהיה שווה לשכר הגברים, כשנשים יוכלו להתרווח וליהנות באמת מפרי עמלן. "הורים וילדים" מביא את הנתונים ואת הפרשנויות, את הבעיות ואת המיתוסים.

1. הבניה תרבותית פטריארכלית

"ההדרה של נשים מכסף נעוצה בהבניה תרבותית פטריארכלית המתקיימת לאורך ההיסטוריה ובאופן חוצה תרבויות", מספרת מיכל דגן, מנהלת מרכז מהות למידע, להדרכה ולתעסוקה לנשים. "לדוגמה, אפשר לבחון את חוקי הירושה בתקופת התנ"ך, שלפיהם נחלות הועברו לבנים בלבד. גם לאורך כל הדורות לאחר מכן היה אינטרס שנשים לא יתעסקו בכסף. כסף הוא שליטה, הוא היכולת לנהל חיים כרצונך, והיה אינטרס שאלה לא יתקיימו. לאורך השנים החברה טרחה ליצור תפישה שגויה שלפיה נשים לא מבינות בכסף, וכמו אז, כך גם היום – הן מרוויחות פחות. כך נוצר מצב שנשים מפנימות זאת ואף משעתקות תפישות אלה הלאה. להיעדר הקשר של נשים לכסף יש הסבר חברתי מבני ('זה לא מכובד', 'לא יפה' וכדומה) וזה לא משהו ביולוגי.
"כפועל יוצא מאותה הפנמה של התפקידים החברתיים, אנחנו עדים לתופעה שנשים מחונכות לעבודה בלא שכר בצדה, ולעבודה התנדבותית במשק ביתן – עבודות שאינן מתוגמלות כלכלית", מסבירה דגן. "מצופה מנשים שיפתחו יכולת נתינה וטיפול שאינן מתומחרות בכסף. תפישה זו חלחלה והושרשה בתוך מה שאנו מכנים 'המקצועות הנשיים', וכשבאים לתרגם את זה בשוק העבודה אפשר לראות שהתגמול הכספי פחוּת לעומת 'המקצועות הגבריים'. במקביל, המבנים הכלכליים והתפישות החברתיות העבירו את המסרים: 'אתן לא יודעות לעשות את זה טוב' ו'אתן עושות משהו יותר חשוב, אתן מטפלות'. כך יצא שנשים לא רק שפעלו לפי המסר הזה, אלא הפנימו את חוסר הזכאות שלהן לכסף".

2. פערי שכר בכל המקצועות

מנתונים בנושא פערי השכר בין גברים לנשים הלקוחים מסקר הכנסות 2011 של הלמ"ס, עולה שיש פערים בין גברים לנשים בהכנסה ברוטו לחודש בכל משלחי היד. הפערים הגדולים ביותר הם בקרב סוכנים ועובדי מכירות -48% , בעלי משלח יד אקדמי – 37%, ועובדים בלתי מקצועיים – 37%. בעוד גבר ירוויח 15,949 שקלים ברוטו באקדמיה, אישה תרוויח 9,987 שקלים. במשרות הניהול גבר ירוויח 18,818 שקלים ואילו אישה – 12,760 שקלים. בתחום העבודה הלא מקצועית גבר ירוויח 4,970 שקלים, לעומת אישה שתרוויח 3,142 שקלים.

הנטייה של גורמים בחברה להזים את הפערים הקיימים בין נשים לגברים בטענה שנשים לא עושות מספיק כדי לעבוד, מסתמנת כבלתי נכונה בעליל. מנתונים לגבי פערי שכר ואי שוויון בתעסוקה העולים מדוח ה-OECD בנושא שוויון מגדרי בחינוך בתעסוקה וביזמות שפורסם במאי 2012 עולה, כי בעוד שהפער בין נשים וגברים בשוק העבודה הצטמצם בהיבט של רמת ההשתתפות נשים בתעסוקה, פערים אחרים נותרו בעינם, כגון: שעות עבודה, תנאי העסקה, מקצועות ותחומי ההעסקה ורמת ההשתכרות. בנוסף, נשים ממשיכות לשאת בחלק הארי של עול העבודה בלי תשלום, כלומר גידול הילדים ותחזוקת משק הבית.
(נתוני הדו"ח באדיבות חנה קופפר, ראש תחום מחקר, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד התמ"ת)

3. אפליה גדולה כלפי אמהות

עו"ד אינה סולטנוביץ'-דוד, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה בפועל במשרד התמ"ת, מסבירה מדוע נשים מרוויחות פחות מגברים: "אחת הבעיות האקוטיות בשוק העבודה היא פערי השכר בין גברים לנשים, שלאורך השנים אינם מצטמצמים למרות החקיקה בנושא, המתבטאים בנתונים הבאים: 63% מהפניות לנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה מגיעות מנשים; 59% מכלל הפניות של הנשים הם סביב נושאים הקשורים להורות ולאימהות. הפערים נובעים משילוב של כמה גורמים, בהם חוסר תגמול נאות למקצועות הנשיים. אנחנו רואים זאת גם במקצועות שנחשבו עד לא מזמן 'גבריים', שברגע שנשים נכנסות אליהם – הסטטוס של המקצוע יורד וכך גם התגמול הכספי. הקושי העיקרי נעוץ בעובדה שעובדים מוגדרים לפי שעות העבודה שהם עובדים. יש דרישה לזמינות גבוהה לעבודה בשוק התעסוקה, וכשנשים לוקחות חלק פעיל ועיקרי בטיפול במשפחה, שני הדברים האלה מתנגשים והמעסיקים דוחקים נשים ובעיקר אמהות הצדה, ובוחרים לקדם ולהעסיק בהתאם לזמינות לעבודה ולא בהכרח על פי תפוקות או בחינה מקצועית. הפועל היוצא של המצב הוא אפליה גדולה סביב הנושאים של אימהות".

המשמעות של הפערים בשכר היא שלנשים יש ייצוג גבוה באוכלוסיות העוני, ההולך וגדל עם השנים. העובדה שנשים משתכרות פחות ושברוב מוחלט של משפחות חד הוריות עומדת אישה, הופכת את הנשים לאוכלוסייה פגיעה, וייצוגן כנסמכות על רשויות הרווחה עומד על כ-60% מכלל המטופלים. להשתכרות הנמוכה של נשים ולעובדה שיש להן ייצוג גדול במשרות חלקיות יש עוד השלכה – בהתאם לשכר נקבעות הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות. כשליש מהנשים בשוק העבודה משתכרות שכר מינימום, ואין להן כסף פנוי לדאוג לעתידן. כך יוצא שנשים עובדות רבות אינן יוצאות מעוני.

4. אז מה אם נשים מנהלות טובות יותר

ביולי 2011, בכנס משותף של תאגיד הניתוח והדירוג דן אנד ברדסטריט (D&B) ישראל ועמותת כ"ן – כוח לנשים, פורסמו נתונים ראשונים של מחקר שבדק חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בתל אביב בשלושה סקטורים מרכזיים: תעשייה, פיננסים ומסחר ושירותים. סטלה קורין ליבר, פרשנית כלכלית ב"גלובס", מספרת שהממצא המרכזי הוא שבחברות שהתבלטו לטובה בשיעורי התשואה שלהן כיהנו באופן יחסי יותר נשים בדירקטוריון. באוגוסט 2012 דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג על מחקר שבוצע ב"קרדיט סוויס", תאגיד הפיננסים והבנקאות הרב עולמי, שמראה על קשר ישיר ומשמעותי בין מספר הנשים במועצות המנהלים של חברות רב לאומיות גדולות לבין הביצועים הכספיים החיוביים. אחת ממחברות הדו"ח הסבירה: "חברות שבהן יש נשים בצמרת נוטות לקחת פחות סיכונים ולצבור פחות חובות, ואלה כנראה הסיבות העיקריות לכך שהציגו ביצועים טובים יותר".

"הוכחנו מחקרית שנשים מנהלות טובות יותר, אז מה?", אומרת קורין ליבר. "הבעיה היא שמי שמוצא עניין בממצאים כאלה הן נשים. רוב המנהלים הם גברים, אבל הם אינם מתעניינים במחקרים אלה. אבל לאורך זמן, וזה ייקח עוד שנים רבות, הניהול העסקי הנשי ילך וישתלט. כבר היום יותר ממחצית הסטודנטים למנהל עסקים ולכלכלה באוניברסיטאות ובמכללות הן נשים. זה יבוא לא בגלל אפליה מתקנת, אלא בגלל שגם הגברים יבינו שחלוקת קשב, שתודעה מקובעת בנושא יחיד, שלהתוודע לילדים רק אחרי שבגרו – זה לא חיים. שמכלול החיים של אישה מלא יותר ונכון יותר".

5. אז מה עושים?

סולטנוביץ'-דוד מסכמת שלצורך צמצום הפערים, יש לבצע שינויים בשוק העבודה עצמו, כגון: התאמת מקומות העבודה להורים, עידוד אבות ליטול חלק פעיל יותר באחריות ההורית, בחינת העובדות על פי כישוריהן ולא על פי שעות העבודה שלהן. לצד זה, בית הדין הכיר בכך שמסיבות חברתיות, נשים נוטות לבקש שכר נמוך מזה המגיע להן, וזאת בשונה מגברים. "אני ממליצה שלפני הגעה לריאיון עבודה, נשים יבררו לגבי השכר המשולם בדרך כלל עבור המשרה שהן מתמודדות עליה, כדי שיוכלו לדרוש את השכר המגיע להן. בנוסף, יש לעודד נשים להתמודד על משרות בכירות. לצד זאת, יש כמובן חשיבות רבה לחינוך מגיל צעיר. יש ללמד ילדות על הזכות שלהן לממש את עצמן, כמו גם על הצורך שלהן להתקדם בשוק העבודה ולפתח עצמאות כלכלית. אפשר לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לקבלת מידע וייעוץ משפטי ראשוני חינם בכל הנוגע לאפליה בעבודה או יצירת שוויון בעבודה".

עוד בהורים וילדים:

10 כללים למניעת מוות בעריסה

10 טיפים לנשים להתנהלות פיננסית נבונה

יעל נבט, מומחית להתנהלות פיננסית אישית, מייעצת:

1. ללמוד ולהתייעץ: רכשי השכלה בתחום כחלק מקבלת האחריות על התכנון הכלכלי המשפחתי. פני לייעוץ בכל פעם שאת עומדת בפני החלטה בנושא שאינך מכירה. התעקשי על קבלת תשובות ברורות לשאלותייך והביני אם ליועץ שמולך יש אינטרס בהחלטה כזו או אחרת שלך.

2. ארבעת הפרמטרים:
הפרמטרים המשמעותיים לתכנון ההתנהלות הכלכלית המשפחתית הם ארבעה: הכנסות, הוצאות, חובות (וההחזר החודשי של חובות אלה) וחיסכון. הכירי את הפרמטרים האלה בדיוק מרבי. דיון המבוסס על עובדות (כמה מוציאים ועל מה) מאפשר מסקנות ופתרונות, החלטות מציאותיות ודרכי פעולה.

3. עיון מעמיק: למדי מהן ההכנסות וההוצאות שלכם באמצעות עיון קבוע בדוחות של הבנק ושל חברות האשראי. כך תוודאי שאת מכירה את כל החיובים ושלא נעשתה טעות או הונאה.

4. רישום קבוע: מצאי דרך יעילה המתאימה לך לרשום את כל ההוצאות וההכנסות שלך ושל המשפחה. טבלה ידנית, טבלה באקסל, מחשבון באינטרנט – הכלים רבים וזמינים.

5. מטרות משותפות: קבלי שיתוף פעולה מבני המשפחה. הדרך המומלצת לקבלת שיתוף פעולה הוא הגדרת מטרות משותפות והתוויית דרך פעולה הכוללת יעדי ביניים קלים יחסית להשגה.

6. תגובה ללא דיחוי: ככל שנגיב לתקלות ולאירועים לא צפויים מיד עם התרחשותם (למשל, עלות תיקון המזגן), כך יהיה קל יותר לחזור לשגרה.

7. התוכנית והביצוע: בתחילת הדרך, לאחר כל תכנון תקציב (הכנסות והוצאות צפויות) לחודש הקרוב, השווי את הביצוע בפועל של ההוצאות וההכנסות באמצעות רישום כל ההוצאות במזומן ושימוש בדוחות מהבנק ומחברת כרטיסי האשראי. האם התחזית היתה מדויקת? למדי מהפער בין התוכנית לביצוע לשם הכנת תוכנית מדויקת יותר לחודש הבא.

8. מקורות פנימיים: כשתכירי את ההכנסות וההוצאות של המשפחה, הצעד הבא יהיה מציאת מקורות בתוך התקציב המשפחתי לפירעון הדרגתי של כל ההלוואות למעט המשכנתה.

9. כשהמצב דורש שינוי: כשההוצאות גבוהות יותר מההכנסות לאורך זמן, במיוחד כשהן ממומנות על ידי אשראי, חוב, התחייבות או מינוס בבנק, וגם אין בהתנהלות השוטפת הפרשה קבועה לחיסכון – תתקשו להגשים יעדים כלכליים ואף תחוו מצב כלכלי נמוך מכפי שאתם רגילים.

10. חיסכון קבוע:
חיסכון קבוע הוא קריטי להתנהלות נכונה. חיסכון מאפשר לכם לממן ממקורות עצמיים חופשה, קייטנות, אירועים משפחתיים, שיפוץ, החלפת מכונית או טיפולי שיניים ולא להזדקק להלוואות.

עכשיו בנישה:

מדריך לעיצוב עם טפטים ומדבקות קיר

סיבוב חנויות עיצוב במתחם בזל, תל אביב